Kiến thức Marketing

Cấp quyền quản trị Viên cho trang Fanpage

Lượt xem: 1578 - Ngày: 07/06/2017

Sau khi các bạn tạo xong Fanpage, các bạn cần thêm tôi vào quyền quản trị viên để tôi có thể theo dõi và cùng các bạn chạy các chiến dịch quảng cáo

 

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP QUYỀN QUẢN TRỊ VIÊN CHO FANPAGE

Chia sẻ: